EN BG
> Сертификати
> Партньори

Саниране фасади на сграда част от сградния фонд на ЗЩВ

2017-09-11

Техническо задание за получаването на оферта за:

Саниране фасади на сграда част от сградния фонд на ЗЩВ, който е преустановил дейността си.

Условията за записани в приложените файлове.

Срок за подаване на офертите – 11 септември 2017 г.; (понеделник до 10.00 часа).