EN BG
> Сертификати
> Партньори

Проектиране на биологично стъпало

2016-06-30

„Свилоцел” ЕАД търси изпълнител за проектиране на биологично стъпало в заводската пречиствателна станция за отпадни води.

За повече информация, Моля разгледайте приложеното задание.

Офертите да се подават до 30.06.2016 г. в електронен вид на следните e-mail:

resources@svilosa.bg и kklimentov@svilosa.bg

Телефон за контакти: 0884037465, Калин Климентов