EN BG
> Сертификати
> Партньори

Проект: СГРАДА РЕАГЕНТНО СТОПАНСТВО

2019-07-04

Моля за Вашата оферта за изпълнение на проект: СГРАДА „РЕАГЕНТНО СТОПАНСТВО” - Укрепване на конструктивни елементи на съществуващи съоръжения за възстановяване носимоспособността на стоманобетоновата конструкция.

Изпълнението да е съгласно приложените конструктивни чертежи и Количествена сметка.

Срок за офериране – 04.07.2019, вкл.