EN BG
> Сертификати
> Партньори

Oбект Биологично стъпало към действащата ПСОВ

2018-03-28

„Свилоцел” ЕАД търси изпълнител на машинно-технологична част, ел. и КИП, на обект „Биологично стъпало към действащата ПСОВ на “Свилоцел” ЕАД.

Моля за Вашата най-добра оферта по приложената документация в срок до 28 Март 2018 год. включително.

Офертите подавайте в запечатан плик в отдел Ресурсно осигуряване на „Свилоцел” ЕАД.

Адрес: Гр. Свищов, Западна индустриална зона, Адм.сграда на „Свилоза” АД. Ет.1

Лица за контакт:Калин Климентов, Венцислав Михайлов

Документацията може да изтеглите от следния линк.