EN BG
> Сертификати
> Партньори

Ново ХВО

2015-10-21

Изработка на Главно разпределително табло 0,4 kV, захранвано от 2 бр трансформатори с мощност 1000 kVA, съгласно схемите приложени в прикачените файлове.

Количество: 2 бр

Срок за подаване на оферти: до 21.10.2015 г.

Желателно е запознаване  с обекта на място.

За контакти – отдел „Ресурсно осигуряване”, Милена Миланова, тел. 0886 392 042