EN BG
> Сертификати
> Партньори

Изработване на тръбен лентов транспортьор

2019-10-14

Моля за Вашата оферта за изпълнение на проект:

ОБЕКТ: Изграждане на нова „Инсталация за изгаряне на биомаса и производство на топло и електроенергия“ на площадката - СВИЛОЦЕЛ ЕАД

ПОДОБЕКТ: Система за смилане, транспорт и насипване на смляна дървесна маса ИБ.

Срок за офериране – 14.10.2019, вкл.

Чертежи