EN BG
> Сертификати
> Партньори

Изграждане резервоар за ДОВ

2015-10-23

„Свилоцел” ЕАД търси изпълнител на СМР, съгласно приложеното задание.

Имате възможност да извършите оглед на място. Офертите се предават  в ЗАПЕЧАТАН ПЛИК в отдел „Ресурсно осигуряване” – Венцислав Михайлов до 16:00 часа на 23.10.2015 год.

Офертите ще бъдат отворени от комисия на „Свилоцел”ЕАД  като за резултатите ще получите уведомление на Вашата ел.поща.