EN BG
> Сертификати
> Партньори

Доставка на материали за „Инсталацията за производство на дълбоко обезсолена вода”

2015-11-13

„Свилоцел” ЕАД търси доставчик на материали за "Инсталация за производство на дълбоко обезсолена вода" съгласно приложена спецификация.

Офертите да се подават до 13.11.2015 г. в електронен вид на следните e-mail:

resources@svilosa.bg и dnikolova@svilosa.bg