EN BG
> Сертификати
> Партньори > Проект BG051PO001-2.3.02-0008

Мисия и визия

Мисията на компанията e да утвърждава постоянно лидерските си позиции в производството на избелена сулфатна целулоза в България и на Балканския полуостров.