EN BG
> Сертификати
> Партньори > Проект BG051PO001-2.3.02-0008

Факти

 • 40 годишен опит
 • Продукт: ECF сулфатна избелена целулоза от широколистна дървесина на листи
 • Производствен капацитет до 110 000 т./г
 • 95% от производството е предназначено за износ
 • 172 хектара, в индустриалната зона
 • Разполага с естествен източник за производствени води
 • В непосредствена близост до пристанище на р. Дунав
 • Собствени ж. п. мрежа и ЖП Гара
 • 1-2 дни време за доставка, чрез автомобилен транспорт, до голяма част от крайните клиенти
 • Компанията дава работа на 480 души
 • Компанията е сертифицирана по ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004